Lillefreds företagsby är belägen strax väster om Nyhamnsläge, mitt i Kullabygden.

Här finns totalt ca 3000 m² lokalyta som kan användas till kontorsändamål, produktion och lager, utställnings- eller försäljningslokal.
Lokalernas storlek varierar från 70 m² till 500 m². Samtliga lokaler har golvvärme, toalett, telefonanslutning och en variabel kontorsyta. Takhöjden varierar från 3.5 till 6 meter.

En närvärmeanläggning förser Lillefred med värme hela året. Anläggningen drivs med halm från kringliggande åkrar. Halmvärmen garanterar en stabil, säker och låg värmekostnad.
Byn är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Det finns gott om parkeringsytor, likaså stora gräsytor med soffgrupper där man kan ta sig sin eftermiddagskopp och njuta en stund till landskapets växt och djurliv.
Några av hyresgästerna: