Kontaktperson: Johan Leire
Telefon: 0707-608011
Email: johan@leire.com


Vägbeskrivning
Lillefred ligger på kullahalvön, mellan Nyhamnsläge och Brunnby.


  • Sväng mot Brunnby i Nyhamnsläge.
  • Tag höger vid Smedstorp (mot Väsby).
  • Strax därefter ta höger. I Smedstorp är det skyltat "Lillefred"